Menu
Reklama

Imieninowe kartki flash
Ślubne smsy
Święta kościelne
Boże Narodzenie
Wielkanoc
Wszystkich Świętych
Religie świata
Islam
Buddyzm
Święta w Grudniu
Zarabianie na grach internetowych
Separacja
Separacja jest jednym z wyjść podczas zupełnego rozkłady małżeństwa. Kolejnym krokiem jest rozwód. Zupełny rozkłąd następuję wtedy, gdy między małżonkami nie istnieje już więź duchowa, fizyczny ami gospodarcza. Nie wymagana jest zgody na separcję drugiego współmałżonka. Sąd orzeka winę jednego z partnerów, wtedy jest separacja z winny jednego małżonka, lub nie orzeknie i jest separacja bez orzekania o winie. Jest to ważne z powodów alimentacyjnych.
Przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być, np:

- choroba psychiczna współmałżonka,
- związanie się małżonka z inną osobą,
- nadużywanie alkoholu,
- przemoc stosowana przez jednego z małżonków wobec drugiego oraz wobec dzieci,
- naganny stosunek do rodziny współmałżonka itp.

Separacja może nie być orzeczona jeżeli:

- wskutek niej mogłoby ucierpieć dobro niepełnoletnich dzieci małżonków,
- gdyby orzeczenie separacji było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,np. jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a separacja stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę

Separacje nie powoduje ustanie małżeństwa, jednak małżonkowie nie mają obowiązku współżycia.

Najważniejszymi skutkami prawnymi separacji są:

- małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa,
- powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa,
- jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie sąd orzeka o sposobie korzystania z niego w czasie wspólnego mieszkania,
- małżonek nie dziedziczy po drugim małżonku na podstawie ustawy, chyba, że jest spadkobiercą wymienionym w testamencie,
- małżonek traci prawo do zachowku, - sąd w wyroku orzekającym separację rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem oraz orzeka w jakiej kwocie każde z małżonków jest obowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
Gadżety na komórkę - Mitsubishi
Reklama
Copyrights & Design KATILA